Tin Tức

khai thác cá ngừ

Lớp tập huấn có sự tham dự của hơn 70 người là thuyền trưởng hành nghề khai thác cá ngừ, các cơ sở thu mua, chế biến cá ngừ trong tỉnh Phú Yên.

Cá ngừ đại dương được ngư dân Phú Yên đưa lên bờ sau khi đánh bắt.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức liên quan đến hoạt động khai thác và xuất khẩu cá ngừ theo quy định của Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) và Viện Đảo và Trái đất (ELL); trong đó, bắt buộc mỗi lô hàng cá ngừ xuất khẩu, thuyền trưởng của người khai thác cá ngừ đó phải ký vào thông báo xác nhận tàu lưới vây hoặc ngư cụ khai thác không có ý định khai thác cá heo, không có cá heo bị giết hay bị thương tích nặng trong quá trình khai thác cá ngừ. 

Các đại biểu đã được phổ biến về Luật biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) năm 1982, Quy định về an toàn cá heo do Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) ban hành có hiệu lực từ ngày 22/3/2016, các quy định của Mỹ về xuất khẩu thủy sản và các loại chứng nhận sản phẩm thủy sản... Các nghị định, thông tư của Việt Nam về việc quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản; quy định báo cáo khai thác, ghi và nộp sổ khai thác; quy định chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu...

Tỉnh Phú Yên có nhiều tàu hành nghề khai thác cá ngừ đại dương với sản lượng mỗi năm từ 4.700 - 6.000 tấn. Do đó, sau lớp tập huấn này, tỉnh sẽ mở các lớp tập huấn rộng rãi cho ngư dân, các thương lái thu mua và chế biến cá ngừ trên địa bàn tỉnh. 

Khóa tập huấn nói trên cũng đã được tổ chức tại các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang và Bình Thuận.

 Các tin khác

Liên hệ baseafood

Gọi điện SMS Chỉ Đường