Hệ thống baseafood

Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu IV

Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu IV
 

Nhà máy đóng gói bao bì
Tiêu chuẩn HACCP – Code HK 173
Địa chỉ: Ấp An Hải; Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh BR-VT.
Điện Thoại: 0643.685526 - 3685534
Fax: 0643.685526
Email: phuoclong-bsf@hcm.vnn.vn
Website: www.baseafood.vn
Chuyên sản xuất hàng khô các loại
Công suất trung bình mỗi năm: 1000 MT


Các tin khác

Liên hệ baseafood

Gọi điện SMS Chỉ Đường